Arteh d.o.o.
Ured: Mate Lovraka 9B, 51000 Rijeka
Sjedište: Mate Lovraka 2, 51000 Rijeka
OIB: 56319160224 ; MB 4746180
Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MB subjekta 0403761179.
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.
Članovi uprave: Boris Butković

Žiro-račun broj: HR 16 2340 0091 1108 7439 9 kod Privredna banka Zagreb, podružnica Rijeka.

MOB: +385 91 950 96 24
WEB: www.arteh.hr
SWIFT CODE: PBZGHR2X
IBAN: HR 16 2340 0091 1108 7439
VIES: HR56319160224