Potpuno rješenje za sigurnu i trajnu zaštitu novih ili postojećih objekata, za profesionalne hidroizolatere ili za samostalan rad. Hidroizolacija novih objekata ili rješenja za postojeće ravne krovove, terase, balkone…

https://k-tes.si/?locale=hr

Što je poliuretanska hidroizolacija ili poliuretanska bešavna tekuća membrana HYDROFLEX

Poliuretanski hidroizolacijski sustavi HYDROFLEX omogućuju jednostavno rješenje za potpunu i trajnu zaštitu objekta od utjecaja vode i vlage. Odlično su rješenje za nove ili već postojeće objekte, za profesionalne hidroizolatere i građevinare ili za samostalan rad.
Poliuretani visoke kvalitete zadržavaju svoje tehničke karakteristike u temperaturnom rasponu od -40⁰C do +90⁰C na hladnim i toplim klimatskim područjima Hrvatske. Imaju odličnu otpornost na uobičajene atmosferske utjecaje i kemikalije u okolnoj atmosferi objekta, gradilišta, pogona te na građevinske materijale koji se primjenjuju u okolini postavljene hidroizolacije. Nanošenje je moguće, uz uporabu ogovarajućeg predpremaza-prajmera, na sve uobičajene materijale u građevinarstvu, uključujući beton, estrih, keramiku, kamen, bitumen, PVC, ALU, drvo, metale, staklo, polikarbonate…

Postavljanje na balkone, terase i ravne krovove na koje će doći završni sloj kao keramika

Često korišteni naziv za poliuretanske hidroizolacije HYDROFLEX je tekuća membrana, tekuća hidroizolacija ili tekuća guma za hidroizolaciju, a razlog je što se isporučuju u kantama i nanose u tekućem stanju. Mogu biti jedonokomponentne ili dvokomponetne. Dijele se prema primjeni na aromatske koji su uvijek osnovni slojevi kada će oni biti zatvoreni nekim sustavom kao što je to završna keramika, završna kamena obloga, toplinska izolacija, šljunak, estrih…

Postavljanje na balkone, terase i ravne krovove sa završnim UV stabilnim slojem

… i alifatske poliuretane koji su trajno UV stabilni, a nanose se kao završni sloj na izvedenom osnovnom sloju, postojećem sloju, a mogu biti i prozirni.

Postavljanje prozirnog poliuretana na postojeće keramičke pločice

Podloga se, prema zatečenom stanju, priprema uz reprofilaciju, sušenje, uporabu predpremaza-prajmera, ojačanje uglova i detalja i druge radove. Nakon pravilne pripreme podloge poliuretanski slojevi nanose se hladnim postupkom, jednostavnim ručnim radom, bez uporabe plamena, „brenera“, varenja ili fenova s vrućim zrakom. Uobičajeno se poliuretanski slojevi nanose kratkodlakim valjkom, četkom, kistom, ali na ravnim površinama moguće je i gleterom ili zidarskom lopaticom.

Postavljanje na postojeće slojeve postojećeg bitumena

Manje površine kao konzolni balkoni, istaci, manje terase… općenito ukoliko ispod nije stambeni prostor moguće je postaviti poliuretansku hidroizolaciju i bez punoplošnog armiranja. Završni sloj moguće je i dekorativno obraditi ljuskama u boji zvane „čips“, staklenim kuglicama, ili finim šljunkom u boji.

Završna dekorativna obrada sa ljuskama u boji „čips”

Kod svakog ozbiljnijeg rada, veće površine ili ukoliko je ispod stambeni ili drugi koristan prostor, uobičajeno je da se prvi sloj punoplošno armira platnom. Na taj se način dobije u potpunosti punoplošno prionula bešavna poliuretanska membrana.

Postavljanje na krovove sa drvenom podlogom kao OSB ploče

Takav armirani poliuretanski sloj hidroizolacije je u potpunosti siguran i vrlo dugotrajan, te uvijek sugeriramo punoplošno armiranje platnom kad god je to moguće. Na taj način moguće je obrađivati ne samo betonske, drvene, bitumenske nego čak i postojeće limene površine.

Postavljanje na postojeće limene krovove

Glavne karakteristike sustava HYDROFLEX jesu:

  • Hidroizolacija novih objekta, balkona, terasa, ravnih krovova bez obzira na veličinu i završne slojeve
  • Hidroizolacija i sanacija postojećih objekta, balkona, terasa, ravnih krovova bez rušenja
  • Hidroizolacijski sustav u potpunosti punoplošno prionut na postojeću podlogu
  • Hidroizolacija bez mogućnosti podvlačenja vode
  • Sloj bez utjecaja vjetra, podvlačenja vjetra (podizanja membrane)
  • Bez otvorenog plamena ili vrućeg zraka: sustav hidroizolacije se nanosi hladnim postupkom, bez plamena (brener), varenja, vrućeg zraka (varilica ili fen) te je prikladan i za benzinske stanice, plinska postrojenja, rafinerije…

RJEŠENJA – HIDROIZOLACIJA NOVIH ILI POSTOJEĆIH POVRŠINA – RAVNI KROVOVI, TERASE, BALKONI

Projektanti, arhitekti, investitori, građevinari i hidroizolateri, trebate li prijedlog rješenja hidroizolacijskog poliuretanskog sustava za nove ili postojeće ravne krovove-terase-balkone evo nekih najčešće traženih. Rješenja su ilustrativna, a za detaljni opis svakog pojedinačnog rješenja, detaljni opis faza izvođenja, troškovničke stavke, predložene slojeve u CAD-u, savjet, izvođenje ili materijal pošaljite upit na info@arteh.hr

SLOJEVI – HIDROIZOLACIJA NOVIH ILI POSTOJEĆIH POVRŠINA – RAVNI KROVOVI, TERASE, BALKONI

Projektanti, arhitekti, investitori, građevinari i hidroizolateri, trebate li prijedlog slojeva hidroizolacijskog poliuretanskog sustava za nove ili postojeće ravne krovove-terase-balkone evo nekih najčešće traženih. Za potpune slojeve, detalje, detaljniji opis, troškovničke stavke, predložene slojeve u CAD-u, savjet, izvođenje ili materijal pošaljite upit na info@arteh.hr